Sakarya Web Tasarım - Adapazarı Web Tasarım
Telefon
Whatsapp

HALDIZWEB

Telif Hakkı


seo, arma motoru optimizasyonu, google optimizasyonu, arama motoru optimizasyonu nedir, seo optimizasyonu, site içi seo

Telif Hakkı

Telif Hakkı Nedir?

Telif hakkı, kişilerin yarattığı fikri emeklerin hukuksal haklarıdır. İnsanların ürettikleri ürünlerin kullanımı ve yayılmasıyla ilgili yasal korumayı ifade eder. Fikir, ürün veya sanat eseri telif hakkıyla korunur ve bu haklar yasalarla belirlenen kişilere verilir.Telif Hakkının

Özellikleri

Anında Koruma: Fikir ve Sanat Eserleri Koruma Kanunu, eserlerin ortaya çıktığı anda koruma sağlar. Diğer sınai haklarda olduğu gibi tescile gerek yoktur, ancak bazı durumlarda tescil gerekebilir.
Maddi Olmayan Nitelik:Telif hakları soyut nitelikte olup, insan düşüncesinin ürünleridir. Bu haklar, maddi değil, düşünsel ürünler üzerinde uygulanır.
Ülkesel Koruma: Telif hakları ülkesellik ilkesine göre verilir. Her ülkenin kendi mevzuatına göre koruma koşulları belirlenir. Ancak yabancılar da Türk hukuku çerçevesinde korumadan faydalanabilir.  
Mutlak Hak Niteliği: Telif hakkı mutlak bir hak olup, ancak toplum çıkarları gibi nedenlerle sınırlandırılabilir.
Belirli Süreli Koruma: Fikri mülkiyet hakları belirli bir süre boyunca geçerlidir. Örneğin, bir eser sahibinin hakları ölümünden sonra 75 yıl boyunca korunur.  

Telif Hakkının İlkeleri

Eser Sahibinin Haklarının Korunması
Kamunun Faydalanması
Eser Sahibinin Haklarının Sürekliliği
Yasal ve Toplumsal Yaptırımlar

Manevi ve Mali Haklar

Manevi Haklar:
Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı: Eserin değiştirilmesini engelleme hakkı.
Teşhir Hakkı: Eserin sergilenmesi hakkı.
Eserin Aslına Ulaşma Hakkı: Eserin orijinaline erişme hakkı.
Tahrip Etme İzni Vermeme Hakkı: Eserin zarar görmesini önleme hakkı.

Mali Haklar:
Çoğaltma ve Yayma Hakkı: Eserin kopyalanması ve dağıtılması hakkı.
İşleme Hakkı: Eserin farklı biçimlerde kullanılma hakkı.
Temsil Hakkı: Eserin temsil edilmesi hakkı.
Yayın ve Umuma İletme Hakkı: Eserin yayınlanması ve genel erişime sunulması hakkı.

Hukuki Yaptırımlar
Eser sahibi, haklarına yapılan ihlallerde hukuki ve cezai yaptırımlar başvurabilir. Bu, tazminat, hapis cezası, para cezaları ve sahte ürünlerin imha edilmesi gibi çeşitli yaptırımları içerebilir.

Telif hakkı, yaratıcı emeklerin korunmasını ve adil bir rekabet ortamının oluşturulmasını sağlar.

Nasıl Çalışırız?

Proje Süreci

shape
01
icon

Proje Planlaması

02
icon

Proje Başlangıcı

03
icon

Projenin Analizi

04
icon

Projenin Yayınlanması

Whatsapp